•  

   

   

   

   

  Không phải văn phòng, không phải nhân viên, không phải tiền

  GoogleSuite mới là điều bạn cần đầu tiên, trước cả giấy phép kinh doanh

 •  

  LỢI ÍCH CỦA GOOGLE SUITE

  SO VỚI @GMAIL.COM

  Nếu ĐỒNG PHỤC là tuyên ngôn của thương hiệu thể hiện ở dạng OFFLINE

   

  Thì EMAIL là tuyên ngôn của thương hiệu ở ONLINE

   

  Mọi khách hàng, đối tác và nhân viên đều thấy địa chỉ email của bạn mỗi ngày

   

  ------------

  THƯƠNG HIỆU

  So với gmail.com free, GSuite mang tính thương hiệu khi đi kèm với việc sở hữu 1 tên miền bởi 1 pháp nhân

   

  Bạn sẽ tin email nào của thủ tướng ?

  thutuong@gmail.com

  thutuong@chinhphu.vn

   

  ------------

  KIỂM SOÁT

  Nhân viên khi nghỉ việc có thể ra đi với toàn bộ nội dung của @Gmail.com

   

  Với GSuite, khi nhân viên nghỉ việc, Boss sẽ reset mật khẩu và giao cho nhân viên mới

   

  ------------

  QUẢN LÝ TẬP TRUNG

  Gom files dữ liệu từ nhiều máy tính về 1 chỗ 1 cách tự động và liên tục hàng ngày với tính năng đồng bộ của GSuite

   

   

   

All Posts
×