• CLOUD WIFI

  Tất cả wifi đều được quản lý tập trung bằng Cloud (free)

  CLOUD WIFI - AC WAVE 2

  Dual Band | 802.11ac | MU-MIMO

  Chuẩn mới tốc độ cao hơn

  CLOUD WIFI - AC STANDARD

  WCAP_AC_L

  DualBand | 733Mbps | 802.11ac | 70 Clients

  Giá thấp nhất

  WCAP_AC

  DualBand | 1167Mbps | 802.11ac | 100 Clients

  Cân bằng giữa hiệu năng và giá

  WCAP_AC_PRO

  DualBand | 1167Mbps | 802.11ac | 120 Clients

  Hiệu năng mạnh mẽ

All Posts
×