• Siêu Thị Ảo

  Thư gởi các doanh chủ đồng môn

   

  Bạn có 1 sp tốt - dù là dày công nghiên cứu hay rất khó khăn để được nhập khẩu độc quyền

   

  Bạn thấy 1 thị trường nơi rõ ràng có thể mang đến lợi ích cho KH

  ĐÓ LÀ LÚC BẠN MUỐN.....

   

  Muốn tăng độ phủ (mở chuỗi) để làm lợi thế cạnh tranh ?

  Muốn mở cửa hàng ở ngoài tỉnh, ngoài nước, mặt bằng đắt đỏ....nơi có mơ cũng chưa nghĩ đến ?

   

  Muốn quản lý không gian trưng bày hiệu quả hơn với các mặt bằng chật hẹp đang có ?

   

  Muốn mở nhiều cửa hàng mà không có thời gian huấn luyện và quản lý nhân sự ?

 • Mô hình ứng dụng

All Posts
×