• Antenna AND

     

    Antenna kết nối point to point từ 30dbi đến 32dbi 5Ghz tầm xa 30-40km , sử dụng được cho hãng Wisnetworks và các hãng wifi khác

  • Antenna ANS

    Antenna kết nối Point to Point 5Ghz từ 16dbi đến 20dbi tầm xa 20km,  sử dụng được cho hãng Wisnetworks và các hãng wifi khác

All Posts
×